بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پایگاه داده

عنوان انگلیسی مقاله

RISK FACTORS FOR STUTTERING: A SECONDARY ANALYSIS OF A LARGE DATA BASE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عوامل خطرزا در لکنت زبان: تجزیه و تحلیل ثانویه از پایگاه داده ی بزرگ

منبع مقاله

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. ۲۰۱۰ Jun;260(4):279-86. doi: 10.1007/s00406-009-0075-4. Epub 2009 Oct 15.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Storage and analysis of massive TINs in a DBMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگهداری و تحلیل TIN های انبوه در یک DBMS

منبع مقاله

Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A DATABASE OF VERTEBRATE LONGEVITY RECORDS AND THEIR RELATION TO OTHER LIFE-HISTORY TRAITS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پایگاه داده ای از سوابق طول عمر مهره داران و ارتباط آنها با سایر مشخصه های حیات

منبع مقاله

J Evol Biol. ۲۰۰۹ Aug;22(8):1770-4. doi: 10.1111/j.1420-9101.2009.01783.x. Epub 2009 Jun 10.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۹

read more