بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

نوآوری

کدمقاله: ۲۲۲۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Risky  innovation:  The  impact  of  internal  and  external  R&D  strategies  upon  the distribution  of  returns

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوآوری مخاطره آمیز:تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

منبع مقاله

Research Policy 42 (2013) 495– ۵۰۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 495–۵۰۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۹۳۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

منبع مقاله

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more