بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

محيط هاي ياد گيري پزشكي

کدمقاله: ۲۲۶۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

BioAnnote:  A  software  platform  for  annotating  biomedical documents  with  application  in  medical  learning environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

BioAnnote: یک پایگاه نرم‌افزاری برای تفسیر اسناد پزشکی با کاربرد

منبع مقاله
Comput Methods Programs Biomed. ۲۰۱۳ Jul;111(1):139-47. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.007. Epub 2013 Apr 4.
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more