بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

قابلیت استفاده کاربران

کدمقاله: ۲۲۷۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Online Banking Security Flaws: A Study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

منبع مقاله

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Research , Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more