بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

فرایند تجارت

عنوان انگلیسی مقاله

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

منبع مقاله

IEEE,2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/ ۲۰۰۹

read more