بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي سيستم مدرن

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 The design and implementation of a modern systems programming language

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن 

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۳

read more