بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های مدیریت عملکرد و سوءرفتار

کدمقاله: ۲۳۱۷۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Are human resource practices linked to employee misconduct A rational choice perspective

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

منبع مقاله

Human Resource Management Review 20 (2010) 317–۳۲۶ -Contents lists available at ScienceDirect,journal homepage: www.elsevier.com/locate/humres

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۰صفحه / فایل doc فارسی۸صفحه/ ۲۰۱۰

read more