بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سرمایه مخاطره آمیز شرکتی

کدمقاله: ۲۲۲۹۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital:An industry-level analysis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی

منبع مقاله

Contents lists available atScienceDirect،Journal of Business Venturing،Volume 25, Issue 4, July 2010, Pages 376–۳۸۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۳صفحه / فایل doc فارسی /۴۳صفحه/ ۲۰۱۰

read more