بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ریسک

کدمقاله: ۲۲۲۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Risky  innovation:  The  impact  of  internal  and  external  R&D  strategies  upon  the distribution  of  returns

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوآوری مخاطره آمیز:تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

منبع مقاله

Research Policy 42 (2013) 495– ۵۰۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 495–۵۰۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial  Variables and Physical  Parameters in Estimating the Levelized   Cost of Energy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more