بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ریاضیات

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0899-8256

1.000

82

 

نام کامل ژورنال

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence

نام فارسی ژورنال

ژورنال  تاریخچه ریاضیات و هوش مصنوعی

مشخصات ژورنال                                                               شماره ISSN print  :    ۱۰۱۲-۲۴۴۳

                                                                                        شماره ISSN online  : ۱۵۷۳-۷۴۷۰

تعداد چاپ در سال : یکبار در سال          

وضعیت ژورنال :

چاپ مقاله در ازای دریافت پول میباشد .

 زمان اعلام نتیجه بررسی مقاله :

March 31, 2014

آدرس وب سایت ژورنال :

http://dream.inf.ed.ac.uk/events/amai-geom

حوزه های پذیرش مقاله

   تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با هوش مصنوعی

آموزش الکترونیکی

تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با سیستم های پشتیبان تصمیم

رباتیک

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استتنتاج خودکار

برنامه ریزی

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استدلال

دید کامپیوتری

سیستمهای مبتنی بر دانش

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1012-2443

0.200

10472