بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

رگرسیون جمعیت

کدمقاله: ۲۳۰۸۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهایco2  در اقتصادهای در حال ظهور

منبع مقاله

Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۴

read more