بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

روغن ماهی یا کتان

کدمقاله: ۲۳۱۰۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده

منبع مقاله

J. Dairy Sci. 92:670–۶۷۶ -doi:10.3168/jds.2008-1368 -© American Dairy Science Association, 2009.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۰۹

read more