بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

بکارگیری تریتیوم

نام کامل ژورنال

Fusion Engineering and Design

 نام فارسی ژورنال

ژورنال طراحی  و مهندسی فیوژن

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0920-3796

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/fusion-engineering-and-design

حوزه های پذیرش مقاله

مطالعات طراحی IFE و MFE  برای آزمایشات و راکتورها (MFE and IFE design studies for experiments and reactors)

فناوری های هسته ای فیوژن و مواد (fusion nuclear technologies and materials)

تجزیه و تحلیل پلاسمای راکتور (analysis of reactor plasmas)

گرمایش پلاسما، سوخت رسانی، سیستم های خلا (plasma heating, fuelling, and vacuum systems)

مجریان، اهداف و تکنولوژی های مخصوص برای IFE، کنترل و تشخیص (drivers, targets, and special technologies for IFE, controls and diagnostics)

تجزیه و تحلیل چرخه سوخت و بازفرآوری و بکارگیری تریتیوم (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

عملیات و تعمیر و نگه داری از راه دور راکتورها (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

ایمنی، انهدام و مدیریت مواد زائد (safety, decommissioning, and waste management)

تجزیه و تحلیل اقتصادی و زیست محیطی از قطعات و سیستم (economic and environmental analysis of components and systems)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0920-3796

0.842

88