بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ایالات متحده

عنوان انگلیسی مقاله

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more