بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ايراد به صلاحيت

کدمقاله: ۲۲۸۴۰۳

عنوان انگلیسی مقاله

Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استانداردها و روش ها برای رد صلاحیت داوران

منبع مقاله

Journal of International Arbitration(2003), Issue 4, pp. 325–۳۵۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۸صفحه/ ۲۰۰۳

read more