بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اندروید

عنوان انگلیسی مقاله

Porting mobile web application engine to the Android platform

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید

منبع مقاله

۲۰۱۰ ۱۰th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۰

read more