بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امواج مادون جاذبه زمین

کدمقاله: ۲۲۶۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Artificial Intelligence for estimating infragravity energy in a harbour

ترجمه فارسی عنوان مقاله

هوش مصنوعی برای برآورد انرژی مادون قرمز در یک لنگرگاه

منبع مقاله
Ocean Engineering،Volume 57, 1 January 2013, Pages 56–۶۳
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۳۰صفحه/ ۲۰۱۳

read more