بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

استراتژی های خارجی

کدمقاله: ۲۲۲۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Risky  innovation:  The  impact  of  internal  and  external  R&D  strategies  upon  the distribution  of  returns

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوآوری مخاطره آمیز:تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

منبع مقاله

Research Policy 42 (2013) 495– ۵۰۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 495–۵۰۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more