بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اب و هوای منطقه ای

عنوان انگلیسی مقاله

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

منبع مقاله

First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more