بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

آزمون ترك سولفيد هيدروژن

کدمقاله: ۲۳۱۵۰۳

عنوان انگلیسی مقاله

Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش   

منبع مقاله

CORROSION ENGINEERING SECTION- Volume 59, Issue 7 (July 2003),G. M. Omweg, G. S. Frankel, W. A. Bruce, J. E. Ramirez, and G. Koch (2003) Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments. Corrosion: July 2003, Vol. 59, No. 7, pp. 640-653.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴۱صفحه / فایل doc فارسی۲۰صفحه/ ۲۰۰۳

read more