بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

کارآفرینی

apo2

 

عنوان انگلیسی 

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more