بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

کارآفرینی

کدمقاله: ۲۲۲۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Risky  innovation:  The  impact  of  internal  and  external  R&D  strategies  upon  the distribution  of  returns

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوآوری مخاطره آمیز:تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

منبع مقاله

Research Policy 42 (2013) 495– ۵۰۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 495–۵۰۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

ترجمه فارسی عنوان

چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

مشخصات

فایل PDF انگلیسی /۲۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

TECHNO PRENEURSHIP IN SINGAPORE

ترجمه فارسی عنوان

تکنو آفرینی در سنگاپور

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

Knowledge Based Industry In NEPAL

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

     صنیعت  مبتنی بر دانش در نپال

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Internet and e-commerce – India

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Knowledge Economy in Bangladesh

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اقتصاد دانش محوردر بنگلادش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more