بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های علوم کامپیوتر

نام کامل ژورنال

Automation in Construction

نام فارسی ژورنال

ژورنال اتوماسیون در ساخت و ساز

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0926-5805

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction

حوزه های پذیرش مقاله

طراحی به کمک کامپیوتر، مدل سازی محصول، سیستم های پشتسبان تصمیم گیری، طبقه بندی و استاندارد سازی، تبادل اطلاعات محصول (Computer-aided design, product modeling, decision support systems, classification and standardization, product data interchange)

مهندسی به کمک کامپیوتر، مدل های شبیه سازی فرآیند، گرافیک (Computer-aided engineering, process simulation models, graphics)

رباتیک، علم مقیاس ها و مقادیر، تدارکات، بازرسی خودکار، تخریب/بازسازی (Robotics, metrology, logistics, automated inspection, demolition/remediation)

مدیریت امکانات و تجهیزات، سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های کنترل هوشمند (Facilities management, management information systems, intelligent control systems.)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0926-5805

1.820

37

 

نام کامل ژورنال

Advances in Engineering Software

نام فارسی ژورنال

ژورنال پیشرفت در نرم افزارهای مهندسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        شمارهISSN : 0965-9978

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software

حوزه های پذیرش مقاله

استراتژی های محاسباتی جدید و الگوریتم های عددی برای مسائل مهندسی در مقیاس بزرگ (Innovative computational strategies and numerical algorithms for large-scale engineering problems)

تکنیک های تجزیه و تحلیل و شبیه سازی و سیستم ها (Analysis and simulation techniques and systems)

نسل شبکه های مش و مدل ها (Model and mesh generation)

کنترل دقت و صحت، ، ثبات و بهره وری فرآیندهای محاسباتی (Control of the accuracy, stability and efficiency of computational process)

بهره برداری از محیط های محاسباتی جدید (Exploitation of new computing environments)

تکنیک های تجسم پیشرفته، محیط های مجازی و نمونه سازی (Advanced visualization techniques, virtual environments and prototyping)

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی، سیستم های مبتنی بر دانش، هوش محاسباتی، از جمله منطق فازی، شبکه های عصبی و محاسبات تکاملی (Applications of AI, knowledge-based systems, computational intelligence, including fuzzy logic, neural networks and evolutionary computations)

برنامه های کاربردی فناوری شی-گرا برای مسائل مهندسی (Application of object-oriented technology to engineering problems)

رابط هوشمند کامپیوتر انسان (Intelligent human computer interfaces)

اتوماسیون طراحی، طراحی چند رشته ای و بهینه سازی (Design automation, multidisciplinary design and optimization)

CAE ، CAD و فرآیندهای یکپارچه و سیستم های توسعه محصول (CAD, CAE and integrated process and product development systems)

کیفیت و قابلیت اطمینان (Quality and reliability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0965-9978

1.220

67

نام کامل ژورنال

International Journal of Electronics and Communications

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی الکترونیک و ارتباطات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        شمارهISSN : 1434-8411

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

۳۰ سپتامبر

آدرس وب سایت ژورنال

www.elsevier.com/journals/aeu-international-journal-of-electronics-and-communications

حوزه های پذیرش مقاله

تئوری سیستم وسیگنال، پردازش سیگنال دیجیتال (signal and system theory, digital signal processing)

نظریه شبکه و طراحی مدار (network theory and circuit design)

نظریه اطلاعات، فناوری ها ونظریه ارتباطات، مدولاسیون، کدنویسی کانال و منابع (information theory, communication theory and techniques, modulation, source and channel coding)

نظریه سوئیچینگ و فناوری ها، پروتکل های ارتباطی (switching theory and techniques, communication protocols)

اربتاطات نوری (optical communications)

فناوری ها و نظریه های مایکروویو، رادار، دستگاه کاشف ریز دریایی (microwave theory and techniques, radar, sonar)

آنتن ها، انتشار موج (antennas, wave propagation)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1434-8411

0.551

67

نام کامل ژورنال

Knowledge and Information Systems

نام فارسی ژورنال

دانش و سیستم های اطلاعاتی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۶                         شماره ISSN PRINT : 0219-1377

                                                      شماره ISSN ONLINE : 0219-3116

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

سه ماه

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/10115

حوزه های پذیرش مقاله

۱)دانش و فرآیند اطلاعات

دانش و مهندسی داده (knowledge and data engineering)

پشتیبان تصمیم (decision support)

سیستم های پویا وفعال (active and dynamic systems)

اشتراک داده ها و انبار کردن (data sharing and warehousing)

پردازش پایگاه داده های زمانی و مکانی (  temporal and spatial database processing)

بازیابی اطلاعات هوشمند (intelligent information retrieval)

آموزش و قابلیت سازگاری (learning and adaptation)

کشف دانش و داده کاوی (knowledge discovery and data mining)

زندگی مصنوعی (artificial life)

مدل سازی و شی گرا (modelling and object orientation)

مهندسی مجدد نرم افزار (software re-engineering)

قابلیت همکاری و قابلیت استفاده مجدد از نرم افزار (co-operativeness, interoperability and software re-usability)

فعل و انفعالات بین انسان و کامپیوتر (human-computer interaction)

 فرا متن، فرا رسانه و ابر رسانه (hypertext, hypermedia and multimedia)

 داده و تجسم دانش  (data and knowledge visualization)

 

 

 

۲)زمینه ای از تکنیک های محاسباتی

محاسبات نرم (شامل شبکه های عصبی، منطق فازی، استدلال احتمالاتی، تئوری مجموعه های حدسی) (soft computing (including neural nets, fuzzy logic, probabilistic reasoning, and rough set theory))

محاسبات تکاملی (evolutionary computing)

محاسبات پیوندی (hybrid computing)

مدیریت بحران (uncertainty management)

معماری ها و سیستم های عامل (شامل سناریوهای چند عامله) (agent architectures and systems (including multi-agent scenarios))

 

۳)بستر های نرم افزاری

سیستم های محاسباتی با کارایی بالا (high performance computing systems)

سیستم های  هوشمند توزیع شده (distributed intelligent systems)

سیستم های موبایل  (mobile systems)

 

۴)برنامه های کاربردی برای قلمرو مسائل خاص

سیستم های پزشکی (biomedical systems)

سیستم های  جغرافیایی (geographical systems)

سیستم های اطلاعاتی نرم افزار (software information systems)

برنامه های کاربردی در حال ظهور (شامل فناوری های اینترنت و کتابخانه های دیجیتال)  (emerging applications (such as Internet technologies and digital libraries))

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0219-1377

2.225

10115

 

نام کامل ژورنال

Computing

نام فارسی ژورنال

ژورنال محاسبات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                        شماره ISSN print  :    ۰۰۱۰-۴۸۵X

                                                        شماره ISSN online  :    ۱۴۳۶-۵۰۵۷

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

زمان  اعلام نتایج نهائی

۲۰۱۴ August  ۳۱

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.springer.com/607

حوزه های پذیرش مقاله

محاسبات موازی     parallel computing

محاسبات سرویس ها ومحاسبات ابری   services computing and cloud computing

محاسبات سبز  green computing

internet computing محاسبات اینترنت 

محاسبات فرآیند های تجاری   business process computing

تکامل نرم افزار و کاوشsoftware evolution and mining

بعد های معماری برای سیستم ها  architectural concepts for systems

علم شبکه , شبکه های اجتماعی , هوش جمعی network science . social networks . collective intelligence

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0010-485X

0.807

607

 

نام کامل ژورنال

Cryptography and communication

نام فارسی ژورنال

ژورنال رمزنگاری و ارتباطات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      شماره ISSN PRINT : 1936-2447

                                                   شماره ISSN ONLINE : 1936-2455

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

تاریخ اعلام نتیجه  بررسی مقالات :

Aprih 15 , 2014

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.springer.com/computer/security+and+cryptology/journal/12095

حوزه های پذیرش مقاله 

توابع بولی برای ایجاد ساختار مولد ها در رمزهای جریانی و شاخص های رمزنگاری مربوطه

Boolean functions for pseudo-random generators in stream ciphers and related cryptographic criteri

توابع بولی غیر خطی ، مجموعه علائم

Weights and nonlinearity of Boolean functions, character sums

توابع بولی خروجی های چندگانه برای تغییر رمزهای جعبه سیاه و مشخصه های غیر خطی

Multi-output (vectorial) Boolean functions for substitution (S-) boxes in block ciphers, differential and nonlinearity characteristics

طراحی توابع غیر خطی

Designs Boolean functions

نفوذ در رمز های سیاه و توابع بولی

Diffusion in block ciphers and Boolean functions

کشف رمزهای جریانی و رمزهای سیاه و ارتباط آنها با ساختارهای گسسته

Cryptanalyses of stream and block ciphers and their relation to discrete structures

ترکیب شناسی، کدنویسی، رمزنگاری و ترتیب دادن

Combinatorics, coding, cryptography and sequences

ارتباط بین ترتیب ها وجبر تجریدی

Connections between sequences and abstract algebra

جایگشت ها و چند جمله ای های چند متغیری در برخی زمینه ها و استفاده آنها در رمزنگاری

Permutation and multivariate polynomials over finite fields and their use in cryptography

وابستگی ترتیب ها

Correlation of sequence

اندازه گیری پیچیدگی های ترتیب ها و چند ترتیب ها

Complexity measures of sequences and multisequences

ساختار تصادفی  ترتیب ها

Pseudo-randomness of sequences

استنتاج شیفت رجیستر

Shift register synthesis

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1936-2447

0.200

12095

نام کامل ژورنال

Digital Investigation (DIGIT INVEST)

نام فارسی ژورنال

بررسی دیجیتال (DIGIT INVEST)

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال :-           شماره ISSN: 1742-2876

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

-

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.researchgate.net/journal/1742-2876_Digital_Investigation

حوزه های پذیرش مقاله

علم پزشکی قانونی دیجیتال(digital forensic science)

امنیت طلاعات شرکت (corporate information security)

اجرای قانون (encompassing law enforcement)

تحقیق (research)

           

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

DIGIT INVEST

1742-2876

0.507

37

نام کامل ژورنال

World Wide Web (WORLD WIDE WEB)

نام فارسی ژورنال

وب جهان گستر(اینترنت و سیستم های اطلاعاتی وب)

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : –          شماره ISSN: 1386-145X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

-

آدرس وب سایت ژورنال

http://link.springer.com/journal/11280

حوزه های پذیرش مقاله

معماری (architectures)

برنامه های کاربردی (applications progarams)

اینترنت و سیستم های اطلاعاتی وب سایت (Internet and Web information systems)

جوامع (communities)

مدیریت پایگاه داده و بازیابی اطلاعات (Database Management & Information Retrieval)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

WORLD WIDE WEB

1386-145X

0.513

27

نام کامل ژورنال

ACM TRANSACTIONS ON SENSOR NETWORKS(TOSN)

نام فارسی ژورنال

تراکنش های ACM در شبکه های سنسور

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : –          شماره ISSN: 1550-4859

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

-

آدرس وب سایت ژورنال

    http://journalseeker.researchbib.com/?issn=15504859  & http://tosn.acm.org

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه های حسگر و محرک(Applications of sensor and actuator networks)

معماری سیستم و سیستم عامل(System architectures and operating systems)

ذخیره سازی داده ها و پردازش پرس و جو( Data storage and query processing)

ابزار شبیه سازی و محیط(Simulation tools and environments)

پردازش سیگنال توزیع و همکاری(Distributed and collaborative signal processing)

سیستم های تلفن همراه و یا محرک(Mobile or actuator systems)

انرژی و مدیریت منابع(Energy and resource management)

مبانی شبکه های حسگر(Foundations of sensor networks)

تحمل خطا و تشخیص(Fault tolerance and diagnostics)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

ACM T SENSOR NETWORK

1550-4859

1.808

18

نام کامل ژورنال

Frontiers of Computer Science in China (Front Comput Sci China)

نام فارسی ژورنال

ژورنال علوم محاسباتی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : –          شماره ISSN: 1673-7350

وضعیت ژورنال

-

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

-

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.researchgate.net/journal/1673-7350_Frontiers_of_Computer_Science_in_China

حوزه های پذیرش مقاله

مهندسی نرم افزار (software engineering)

اینترنت، (Internet)

معماری کامپیوتر (computer architecture)

امنیت و رمزنگاری (security and cryptography)

نظریه های برنامه نویسی (programming theory)

بیوانفورماتیک (bioinformatics)

الگوریتم(( algorithms

پردازش زبان چینی Chinese language processing

هوش مصنوعی،( artificial intelligence)

گرافیک کامپیوتری و واقعیت مجازی) computer graphics and virtual reality)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

Front Comput Sci China

1673-7350

0.266

51