بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پزشکی

عنوان انگلیسی مقاله

THE EVOLUTION OF PLANT  SEXUAL DIVERSITY

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی تحول جنسی درگیاهان

منبع مقاله

Nat Rev Genet. ۲۰۰۲ Apr;3(4):274-84

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۳ صفحه/ ۲۰۰۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Vitiligo: A comprehensive overview

ترجمه فارسی عنوان مقاله

راهبردهای  جلوگیری از اسکار؛آنچه می توان از پوست جنین آموخت

منبع مقاله

J Am Acad Dermatol. ۲۰۱۱ Sep;65(3):473-91. doi: 10.1016/j.jaad.2010.11.061.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Strategies for prevention of scars: what can we learn from fetal skin

ترجمه فارسی عنوان مقاله

راهبردهای  جلوگیری از اسکار؛آنچه می توان از پوست جنین آموخت

منبع مقاله

Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):85-93. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04678.x. Epub 2010 Oct 6.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو

منبع مقاله

Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):1-12. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04768.x.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۹صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A study on building data warehouse of hospital information

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعه­ای درباره­ی ایجاد انبار داده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان

منبع مقاله

Chin Med J 2011;124(15):2372-2377

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/  ۲۰۱۱ 

read more