بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پایگاه داده

عنوان انگلیسی مقاله

RISK FACTORS FOR STUTTERING: A SECONDARY ANALYSIS OF A LARGE DATA BASE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عوامل خطرزا در لکنت زبان: تجزیه و تحلیل ثانویه از پایگاه داده ی بزرگ

منبع مقاله

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. ۲۰۱۰ Jun;260(4):279-86. doi: 10.1007/s00406-009-0075-4. Epub 2009 Oct 15.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Storage and analysis of massive TINs in a DBMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگهداری و تحلیل TIN های انبوه در یک DBMS

منبع مقاله

Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A DATABASE OF VERTEBRATE LONGEVITY RECORDS AND THEIR RELATION TO OTHER LIFE-HISTORY TRAITS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پایگاه داده ای از سوابق طول عمر مهره داران و ارتباط آنها با سایر مشخصه های حیات

منبع مقاله

J Evol Biol. ۲۰۰۹ Aug;22(8):1770-4. doi: 10.1111/j.1420-9101.2009.01783.x. Epub 2009 Jun 10.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

DBSEER: RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

ترجمه فارسی عنوان مقاله

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

منبع مقاله

۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Design of data warehouses using metadata

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی انبارهای داده با استفاده از ابرداده ها

منبع مقاله

Information and Software Technology.Volume 43, Issue 2, 1 February 2001, Pages 109–۱۱۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۰۱ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ON−LINE DATABASE OF NOISE SOURCES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ی آنلاین در منابع نویزدار

منبع مقاله

I23rd National Conference & 4th International Conference on Noise and Vibration .17-19. 10. 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۱۲

read more