بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

وب سرویس

عنوان انگلیسی مقاله

Tools for Composite Web Services: A Short Overview

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابزارهای برای سرویس‌های ترکیبی وب: یک بررسی گویا

منبع مقاله

ACM SIGMOD, Volume 34 Issue 2, June 2005, Pages 86 – 95

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۳۰ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Speeding Up Web Service Composition with Volatile External Information

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رویکرد بالا بردن سرعت ترکیب سرویس وب با فرار اطلاعات خارجی

منبع مقاله

CSSSIA ’08 Proceedings of the 2008 international workshop on Context enabled source and service selection, integration and adaptation: organized with the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008), Article No. 4, ACM New York, NY, USA ©۲۰۰۸,
table of contents ISBN: 978-1-60558-107-1 doi>10.1145/1361482.1361486

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۲ صفحه / فایل doc فارسی /۶ صفحه/  ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MoSCoE: A Framework for Modeling Web Service Composition and Execution

ترجمه فارسی عنوان مقاله

MoSCoE: چارچوبی برای مدل سازی ترکیب و اجرای سرویس وب

منبع مقاله

IN IEEE 22ND INTL. CONFERENCE ON DATA ENGINEERING PH.D. WORKSHOP,2006

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۶

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling and Testing Web-based Applications

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب

منبع مقاله

 ISE-TR-02-08, November 2002.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Definition and Execution of Composite Web Services:The SELF-SERV Project

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تعریف و اجرای سرویس های (خدمات) مرکب «وب» پروژه SELF – SERV

منبع مقاله

 IEEE Data Eng. Bull. ۲۵(۴):۴۷-۵۲ (۲۰۰۲)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۰۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Analysis and Simulation of Web Services

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب

منبع مقاله

Computer Networks, Volume 42, Issue 5, 5 August 2003, Pages 675–۶۹۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۳۶ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Adapt:Towards Autonomic Web Services

ترجمه فارسی عنوان مقاله

وفق دادن: به سوی سرویس های وب خودکار

منبع مقاله

 Distributed Systems Online, 2005

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Analysis of Web Services Composition Languages: The Case of BPEL4WS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آنالیز زبانهای ترکیب سرویسهای وب : مورد BPEL4WS

منبع مقاله

۲۲nd International Conference on Conceptual Modeling, Chicago, IL, USA, October 13-16, 2003. Proceedings

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Porting mobile web application engine to the Android platform

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید

منبع مقاله

۲۰۱۰ ۱۰th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

SEWOS Bringing Semantics into Web operating System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

SEWOS : به کارگیری مفهوم در سیستم عامل وب

منبع مقاله

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 3, No. 1, May 2011
ISSN (Online): 1694-0814

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/  ۲۰۱۱

read more