بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مهندسی نرم افزار

کدمقاله: ۲۲۷۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

منبع مقاله
Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

BioAnnote:  A  software  platform  for  annotating  biomedical documents  with  application  in  medical  learning environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

BioAnnote: یک پایگاه نرم‌افزاری برای تفسیر اسناد پزشکی با کاربرد

منبع مقاله
Comput Methods Programs Biomed. ۲۰۱۳ Jul;111(1):139-47. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.007. Epub 2013 Apr 4.
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Semi-automatic land consolidation software based on geographic information systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نرم افزار نیمه اتوماتیک ادغام زمین بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

منبع مقاله
Computers and Electronics in Agriculture،Volume 97, September 2013, Pages 1–۵
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵۵صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A survey on reliability in distributed systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده

منبع مقاله
Journal of Computer and System Sciences،Volume 79, Issue 8, December 2013, Pages 1243–۱۲۵۵

 

مشخصات مقال

فایل PDF انگلیسی /۱۳صفحه / فایل doc فارسی/۳۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

A graph mining approach for detecting unknown malwares

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک روش استخراج گراف برای تشخیص نرم افزارهای مخرب ناشناخته

منبع مقاله
Journal of Visual Languages & Computing،Volume 23, Issue 3, June 2012, Pages 154–۱۶۲
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۷صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۴۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A  Brazilian  survey  on  UML  and  model-driven  practices  for  embedded software  development

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک نظر سنجی برزیلی برروی  UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

منبع مقاله
Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 4, April 2013, Pages 997–۱۰۰۵،SI : Software Engineering in Brazil: Retrospective and Prospective Views
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۴۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Solidifying  the  foundations  of  the  cloud  for  the  next  generation  Software Engineering

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

منبع مقاله

Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۷صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Logic based Approach for Service Discovery with Composition Support

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک روش منطقی برای پیدا کردن سرویس با استفاده از پشتیبانی اجزای سازنده

منبع مقاله

Emerging Web Services Technology White stein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing ۲۰۰۷, pp 101-116

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/  ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

منبع مقاله

International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org Email: editor@ijaiem.org, editorijaiem@gmail.com.Volume 2, Issue 1, January 2013 . ISSN 2319 – 4847

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Model Based Systems Engineering for System of Systems Using Agent-Based Modeling

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی

منبع مقاله

Paulette Acheson et al. / Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹٫ Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۳

read more