بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت مالی

کدمقاله: ۲۲۲۹۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital:An industry-level analysis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی

منبع مقاله

Contents lists available atScienceDirect،Journal of Business Venturing،Volume 25, Issue 4, July 2010, Pages 376–۳۸۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۳صفحه / فایل doc فارسی /۴۳صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial Variables and Physical Parameters in Estimating the Levelized Cost of Energy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more