بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شیمی

کدمقاله: ۲۳۱۵۰۳

عنوان انگلیسی مقاله

Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش   

منبع مقاله

CORROSION ENGINEERING SECTION- Volume 59, Issue 7 (July 2003),G. M. Omweg, G. S. Frankel, W. A. Bruce, J. E. Ramirez, and G. Koch (2003) Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments. Corrosion: July 2003, Vol. 59, No. 7, pp. 640-653.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴۱صفحه / فایل doc فارسی۲۰صفحه/ ۲۰۰۳

read more

کدمقاله: ۲۳۱۲۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

منبع مقاله

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve J. Phys. Chem. C, Vol. 113, No. 45, 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۰۹

read more

کدمقاله: ۲۳۱۱۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

منبع مقاله

JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۰۹

read more

کدمقاله: ۲۲۹۹۰۴

عنوان انگلیسی مقاله

Locked nucleic acid (LNA) single nucleotide polymorphism (SNP) genotype analysis and validation using real-time PCR

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی نوکلئوتیدی  منفرد ( SNP) اسید نوکلئیک قفل شده ( LNA)  و اعتبار سنجی با استفاده از زمان واقعی PCR

منبع مقاله

Genomics Research Centre, School of Health Science, Grif®th University Gold Coast, PMB 50, Gold Coast Mail Centre, QLD 9726, Australia Nucleic Acids Research, 2004, Vol. 32, No. 6 e55

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۰۴

read more

کدمقاله: ۲۲۹۸۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی

منبع مقاله

Received: 14 December 2011 / Accepted: 7 May 2012 / Published online: 17 May 2012 ,© Springer Science+Business Media, LLC 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۱۲ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۸۴۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

منبع مقاله

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 01/2006;Source: DOAJ

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/ ۲۰۰۶

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

منبع مقاله

J Cosmet Dermatol. ۲۰۰۵ Dec;4(4):272-6.s

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/ ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels

ترجمه فارسی عنوان مقاله

خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

منبع مقاله

Materials Transactions, Vol. 49, No. 7 (2008) pp. 1629 to 1637,  ۲۰۰۸ The Japan Institute of Metals

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/ ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

 The structure of the phloem – still more questions than answers

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ساختار فلوئم – سوالات هنوز بیش از پاسخها

منبع مقاله

The Plant Journal(2012)70, 147–۱۵۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۲۶ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

COMPARATIVE ANATOMY OF LEAVES OF KALANCHOE PINNATA AND K. CRENATA IN SUN AND SHADE CONDITIONS, AS A SUPPORT FOR THEIR IDENTIFICATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آناتومی مقایسه ایی برگ های  pinnata  Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

منبع مقاله

Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(5):929-936, Sep/Oct.2012, ISSN 0102-695X.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/  ۲۰۱۲

read more