بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم عامل

عنوان انگلیسی مقاله

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بحث مختصری درمورد حملات DOS

منبع مقاله

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Porting mobile web application engine to the Android platform

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید

منبع مقاله

۲۰۱۰ ۱۰th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

SEWOS Bringing Semantics into Web operating System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

SEWOS : به کارگیری مفهوم در سیستم عامل وب

منبع مقاله

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 3, No. 1, May 2011
ISSN (Online): 1694-0814

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/  ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A data mining approach for efficient systems optimization under uncertainty using stochastic search methods

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روش استخراج داده برای بهینه سازی سیستم های کارآمد نا مطمئن با استفاده از روش های جستجوی تصادفی

منبع مقاله

۲۱st European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 21 E.N. Pistikopoulos, M.C. Georgiadis and A.C. Kokossis (Editors)
© ۲۰۱۱ Elsevier B.V. All rights reserved.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۵ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Faster Recovery from Operating System Failure and File Cache Missing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازیابی سریع تر اطلاعات و فایلهای گم شده حافظه ی پنهان، در زمان شکست سیستم عامل

منبع مقاله

Proceeding of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2012 vol I

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/ دسامبر ۲۰۱۲

read more