بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های خبره

عنوان انگلیسی مقاله

AN EXPERT SYSTEM FOR DETERMINING MACHINES CAPACITY IN CEMENT INDUSTRIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برای تعیین ظرفیت دستگاه ها در صنایع سیمان

منبع مقاله

Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 1 (1): 52-59, 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

WEB BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MICRO NUTRIENTS’ DEFICIENCIES IN CROPS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برپایه وب برای تشخیص کمبود ریز مواد مغذی در محصولات کشاورزی

منبع مقاله

Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2009 Vol I,WCECS 2009, October 20-22, 2009, San Francisco, USA

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۳ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

EXPERT SYSTEMS ADVANCES IN EDUCATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشرفت های سیستم خبره در امر آموزش

منبع مقاله

NCCI 2010 -National Conference on Computational Instrumentation CSIO Chandigarh, INDIA, 19-20 March 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Rule Based Expert System for Diagnosis of  Neuromuscular Disorders

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم  خبره قانون بنیان برای تشخیص اختلالات عصبی-عضلانی

منبع مقاله

Int. J. Advanced Networking and Applications Volume:04  Issue:01 Pages:1509-1513   (۲۰۱۲)    ISSN : 0975-0290

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Internet-based expert systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت

منبع مقاله

Expert Systems, Volume 17,  No. 3, Page 129-135,  July  ۲۰۰۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/  ۲۰۰۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری

منبع مقاله

۲nd International Conference on Management and Artificial Intelligence volume 35,Page 40-45, 2012 (2012) IACSIT Press, Singapore

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

An expert system for analyzing firewall rules

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک سیستم خبره برای آنالیز قوانین فایروال

منبع مقاله

۶th Nordic Worksh. Secure IT Systems, Technical report IMM-TR-2001-14, Technical Univ. of Denmark, Nov 2001, pp. 100–۱۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۰۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اعتبار خبره – سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

منبع مقاله

 Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890.Volume: 01; Issue: 01; Start page: 107; Date: 2011;

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AUTOMATED MUSIC COMPOSITION: AN EXPERT SYSTEMS APPROACH

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ساخت موسیقی اتوماتیک: نظریه ی سیستم خبره

منبع مقاله

Rivier College Online Academic Journal, Volume 2, Number 1, Spring 2006

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/  ۲۰۰۶

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

منبع مقاله
IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more