بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های خبره

کدمقاله: ۲۳۱۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

ترجمه فارسی عنوان مقاله

گرایشات  و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴صفحه / فایل doc فارسی/۵صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 The design and implementation of a modern systems programming language

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن 

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۳۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through T ransaction Cost Theory: T o Whom Is the Customer Loyal?

عنوان فارسیمقاله

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله:  مشتری به چه کسی وفادار است؟ 

منبع مقاله

 The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

 Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

منبع مقاله

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

منبع مقاله

First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

The Expert System as a Proposal for Creating Innovative Strategy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشنهاد سیستم خبره برای ایجاد استراتژی خلاق

منبع مقاله

Tomas Bata University, Zlín,Directory of Open Access Journals, 2010.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PRINTER TROUBLESHOOTING EXPERT SYSTEM

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره عیب یابی پرینتر

منبع مقاله

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 2, Issue10, October 2012, ISSN: 2277 128x

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

منبع مقاله

Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/  ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Design and Development of an Expert System to Help Head of University Departments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و توسعه یک سیستم خبره برای کمک به مدیر گروه دانشگاه

منبع مقاله

International Journal of Science and Modern Engineering (IJISME) ISSN: 2319-6386, Volume -1, Issue-2, January 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more