بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تجارت الکترونیک

کدمقاله: ۲۳۲۱۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

Legal Studies Research Paper Series

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک چارچوب برای تجارت و حقوق بشر

منبع مقاله

The 2008 Ruggie Report: A Framework for Business and Human Rights ,Christiana Ochoa Research Paper Number 110 ,ASIL Insight, Vol. 12, Issue 12 (June 18, 2008)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۸صفحه / فایل doc فارسی۹ صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۲۷۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Online Banking Security Flaws: A Study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه

منبع مقاله

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Research , Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۳۱۰۷

عنوان انگلیسی مقاله

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com ،ScienceDirect،Omega 35 (2007) 22 – ۳۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۷صفحه / فایل doc فارسی /۴۶صفحه/ ۲۰۰۷

read more

کدمقاله: ۲۲۱۷۱۲

عنوان انگلیسی مقاله 

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’  Online Performance: European Evidences

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

منبع مقاله

Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, organizations and people (CENTERIS 2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Internet and e-commerce – India

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Knowledge Economy in Bangladesh

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اقتصاد دانش محوردر بنگلادش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more