بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

الگوریتم ها

کدمقاله: ۲۲۵۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Large Distributed Arabic Handwriting Recognition System Based on the Combination of Fast DTW Algorithm and Mapreduce Programing Model Via Cloud Computing Technologies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم   بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزیع شده  بر اساس ترکیبی از الگوریتم FastDTW و  مدل برنامه نویسی MapReduce از طریق فن آوری های محاسبات ابری 

منبع مقاله
AASRI Procedia،Volume 5, 2013, Pages 156–۱۶۳،۲۰۱۳ AASRI Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی ۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۶۱۰۷ 

عنوان انگلیسی مقاله

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

ترجمه فارسی عنوان مقاله

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

منبع مقاله
Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۴۹ صفحه/ ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو

منبع مقاله

Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):1-12. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04768.x.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۹صفحه/ ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

منبع مقاله
IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more