بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصاد

عنوان انگلیسی مقاله

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more