دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تاریخ درج : 1395/04/08 زمان درج :11:02:04
چگونه مقاله isi بنویسیم

چگونه مقاله isi بنویسیم

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

تاریخ درج : 1395/04/08 زمان درج :11:01:49
ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نشان داده میشود به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده شده تعریف می شود. ایمپکت فاکتور به وسیله Eugene Garfield (بیانگذار موسسه تامسون ISI که بخشی از تامسون رویترز است) بنیان گذاری شد.

تاریخ درج : 1395/04/08 زمان درج :10:54:46
نحوه پیدا کردن مقالات ISI

نحوه پیدا کردن مقالات ISI

انتخاب موضوعی که در مرز دانش است (با بررسی کنفرانسهای مربوطه) پیدا کردن کلیدواژه ها (keyword) پیدا کردن مقاله های مربوطه خواندن Abstractها و ترجمه کردن آنها