دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تاریخ درج : 1396/02/09 زمان درج :12:27:36
شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۱

شیوه نگارش مقالات پژوهشی ۱

نوشتن مقاله های علمی (scientific papers) برای اکثر محققین کار سختی است. با این حال فلسفه وجودی کارهای پژوهشی در صورتیکه نتایج بدست آمده منتشر نشوند، از بین می رود.