دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

تاریخ درج : 1395/04/08 زمان درج :11:01:49
ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نشان داده میشود به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده شده تعریف می شود. ایمپکت فاکتور به وسیله Eugene Garfield (بیانگذار موسسه تامسون ISI که بخشی از تامسون رویترز است) بنیان گذاری شد.