دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

حوزه های پذیرش مقاله نظریه بازی ها (Game theory) اقتصاد (Economics) علوم سیاسی (Political science) زیست شناسی (Biology)

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

 

حوزه های پذیرش مقاله

 

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

 

سایر اطلاعات ژورنال

ISSN 0899-8256

Impact Factor 1.000

No.Of Articles 82

 

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: