دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

حوزه های پذیرش مقاله هوش مصنوعی (artificial intelligence) پایگاه های داده (databases) سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems) الگوریتم های ژنتیک (genetic algorithms)

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

No.Of Articles 38

Impact Factor 0.807

ISSN 0165-1889

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: