دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نشان داده میشود به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده شده تعریف می شود. ایمپکت فاکتور به وسیله Eugene Garfield (بیانگذار موسسه تامسون ISI که بخشی از تامسون رویترز است) بنیان گذاری شد.

 ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نشان داده میشود به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده شده تعریف می شود. به عبارتی ساده ترضریب تاثیر IF یک ژورنال بیانگر میانگین تعداد استناد هایی است که مقالات آن ژورنال در سایر ژورنال ها و جایگاه های علمی شده است . در حقیقت این روشی است که برای سنجش اعتبار ژورنال ها به کار می رود و لذا هرچه ضریب IF یک ژورنال بالا باشد اعتبار و اهمیت بیشتری نسبت به ژورنال های با ضریب IF کمتر دارد . فرمول محاسبه ایمپکت فاکتور به صورت IF=a/b انجام می گیرد . a تعداد دفعاتی است که به مقالات یک ژورنال ارجاع داده شده و b تعداد مقالات انتشار داده شده از طرف همان ژورنال می باشد که بازه ی زمانی محاسبه این ضریب را دو سال در نظر می گیرند .

فاکتور تأثیر (Impact Faktor)، برای نخستین بار در سال 1995 و توسط بنیانگذار ISI گارفیلد Garfield مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جهت گزینش بهترین مجله ها به کار رفت. حقیقت این است که این فاکتور ابزار کاملی برای اندازه گیری کیفیت مقاله ها نمی باشد، بلکه چون روش بهتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها برای ارزیابی علمی از مزایایی برخوردار است، لذا عموماً مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر ISI است. این عامل همه ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجله های علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارش JCR منتشر می شود.

برخی دیگر از شاخص های ارزیابی مقاله isi :

1- شاخص فوری(Immediately): تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در همان سال مجله مذکور است. این شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند.

2- شاخص نیمه عمر استناد(Cited Half-Life):نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم.

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: