دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32012

استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion :Amulti-stageperspective

منبع : Decision Support Systems 52(2012)474–۴۸۵ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 37 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله