دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 29011

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

منبع : Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29010

انتشار ویروس به صورت تصادفی

Virus propagation with randomness

منبع : Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29009

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29002

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن

The design and implementation of a modern systems programming language

منبع : - تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29001

الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

The Logic Programming Paradigm and Prolog

منبع : journal homepage :www.elsevier.com/locate/ins تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28038

اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان: نظر سنجی در بهداشت و درمان

The effect of job related stress on employees’ satisfaction: A survey in Health Care

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 73 ( 2013 ) 718 – ۷۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28037

استفاده مواد استنشاقی در میان بچه های مدرسه ای در شمال شرقی هند:تحقیق مقدماتی

Inhalant Use Among schoolchildren in northeast India : A preliminary study

منبع : Substance Abuse: Research and Treatment 2013:7 185–۱۹۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28035

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied for Global Brand Management of Multinational Organizations in the United States ترجمه فارسی عنوان مقاله

منبع : Open Journal of Business and Management, 2013, 1, 11-17 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28034

تصویب قانون خانواده پرسش ها و پاسخ ها

Family Law Act Questions and Answers

منبع : The Family Law Act came fully into force on March 18, 2013. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28032

تفاوت های فردی از اینترنت کودکان پورنوگرافی اعضا: یافته های عجیب و غریب در یک مطالعه جامعه محور

Individual Differences of Internet Child Pornography Users: Peculiar Findings in a Community-Based Study

منبع : International Journal of Cyber Criminology ،Vol 7 Issue 2 July – December 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28029

بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب

Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management

منبع : European Journal of Operational Research 230(2013)201–۲۱۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28028

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress

منبع : Volume 84, 9 July 2013, Pages 860–۸۶۳،The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-201 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28022

زندانیان تغییر جنسیت یافته درآمریکا : پیشرفت قوانین

Transgendered Prisoners in the United States: A Progression of Laws

منبع : Article provided by MDPI, Open Access Journal in its journal Laws.Volume (Year): 2 (2013)،Issue (Month): 4 (November)Pages: 428-439 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28021

فروشگاه اطلاعات:مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه ۱۹۹۰

Refereed article The infoshop: the alternative information centre of the 1990s

منبع : Chris Atton, (1999) “The infoshop: the alternative information centre of the 1990s”, New Library World, Vol. 100 Iss: 1, pp.24 – 29 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28018

پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر

House Price Forecasts, Forecaster Herding, and the Recent Crisis

منبع : International Journal of Financial Studies،ISSN 2227-7072،www.mdpi.com/journal/ijfs تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28016

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28014

بخش پذیری اعتبار به شیوۀ کمیت در مقابل قیمت: یک آزمایش تجربی

Quantity versusPrice Rationing of Credit: An Empirical Test

منبع : International Journal of Financial Studies ،ISSN 2227-7072 ،www.mdpi.com/journal/ijfs تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28013

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28012

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

منبع : International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28004

بررسی اتحاد برندهای بین المللی : ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده

Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 89–۹۷,doi:10.1016/j.jbusres.2011.07.027 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه