دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34007

سیستم برنامه ریزی فرآیند ماشین کاری حفره برای موتور های دریایی

A hole-machining process planning system for marine engines

منبع : Journal of Manufacturing Systems،Volume 32, Issue 1, January 2013, Pages 114–۱۲۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34005

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

Towards global Guinea worm eradication in ۲۰۱۵: the experience of South Sudan

منبع : International Journal of Infectious Diseases؟،Volume 17, Issue 8, August 2013, Pages e577–e582 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33004

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 13–۲۰،Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33002

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives

منبع : Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32019

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

منبع : Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32009

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32008

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32005

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied for Global Brand Management of Multinational

منبع : http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2013.12003، Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojbm) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31013

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

DBSEER: RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

منبع : ۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31012

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31011

امنیت محاسبات ابری

Cloud Computing Security

منبع : International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication ISSN ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31010

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31009

سیستم بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزیع شده بر اساس ترکیبی از الگوریتم FastDTW و مدل برنامه نویسی MapReduce از طریق فن آوری های محاسبات ابری

Large Distributed Arabic Handwriting Recognition System Based on the Combination of Fast DTW Algorithm and

منبع : AASRI Procedia،Volume 5, 2013, Pages 156–۱۶۳،۲۰۱۳ AASRI Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31008

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

منبع : Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31007

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه از طریق شبکه ی محاسبه ابری

Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

منبع : Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31005

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

منبع : Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31002

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

منبع : Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 3002

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

منبع : Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 24
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29014

محاسبات توری و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29012

محاسبه ی ابری و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا

Cloud computing and its implications for cybercrime investigations in Australia

منبع : Computer Law & Security Review،Volume 29, Issue 2, April 2013, Pages 152–۱۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه