دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41010

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves

منبع : American Dairy Science Association ® , ۲۰۱۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41004

نرم افزار مدیریت اطلاعات ژنتیک بالینی مرتبط با توالی ژنوم سرطان و تصمیم گیری های بالینی

Clinical genomics information management software linking cancer genome sequence and clinical decisions

منبع : Genomics،Volume 102, Issue 3, September 2013, Pages 140–۱۴۷،Clinical Sequencing تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41003

مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا

Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model

منبع : - تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41002

مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای

Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex

منبع : Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper Vol. 15, No. 3, 2013 DOI: 10.5277/abb130303 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40004

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

منبع : ۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 38001

هوش مصنوعی برای برآورد انرژی مادون قرمز در یک لنگرگاه

Artificial Intelligence for estimating infragravity energy in a harbour

منبع : Ocean Engineering،Volume 57, 1 January 2013, Pages 56–۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 27 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36010

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی

Model Based Systems Engineering for System of Systems Using Agent-Based Modeling

منبع : Paulette Acheson et al. / Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹٫ Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36009

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36007

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36006

یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

A Brazilian survey on UML and model-driven practices for embedded software development

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 4, April 2013, Pages 997–۱۰۰۵،SI : Software Engineering in Brazil: Retrospective and Prospective Views تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 40 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36004

برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده

A survey on reliability in distributed systems

منبع : Journal of Computer and System Sciences،Volume 79, Issue 8, December 2013, Pages 1243–۱۲۵۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36003

نرم افزار نیمه اتوماتیک ادغام زمین بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

Semi-automatic land consolidation software based on geographic information systems

منبع : Computers and Electronics in Agriculture،Volume 97, September 2013, Pages 1–۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36002

BioAnnote: یک پایگاه نرم‌افزاری برای تفسیر اسناد پزشکی با کاربرد

BioAnnote: A software platform for annotating biomedical documents with application in medical learning environments

منبع : Comput Methods Programs Biomed. ۲۰۱۳ Jul;111(1):139-47. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.007. Epub 2013 Apr 4. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35004

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial Variables and Physical Parameters in Estimating the Levelized Cost of Energy

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35003

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34016

باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی

Teachers’ beliefs about classroom interaction and their actual practices: A qualitative case study of a native and a nonnative English Teacher’s in-class applications

منبع : ۱۸۷۷-۰۴۲۸ © ۲۰۱۲ The Authors. Published by Elsevier Ltd.Selection and peer-review under responsibility of ALSC 2012. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34015

روش خواندن متون انگلیسی : بررسی مهارت خواندن بر اساس موضوع و هدف اصلی

Reading Strategy: Tackling Reading through Topic and Main Ideas

منبع : English Language Teaching; Vol. 6, No. 11; 2013 ،ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 ,Published by Canadian Center of Science تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34011

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34010

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

Exploration of English needs according to teachers and learners in the psychology major in Iranian universitie

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،SciVerse ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 70 ( 2013 ) 821 – ۸۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34008

باز-کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS: دیدگاههائی از یک مورد مطالعه

Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study

منبع : Computers & Geosciences،Volume 54, April 2013, Pages 9–۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی آخرین صفحه