دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 40006

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ی آنلاین در منابع نویزدار

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ON−LINE DATABASE OF NOISE SOURCES

منبع : I23rd National Conference & 4th International Conference on Noise and Vibration .17-19. 10. 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39001

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

منبع : First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36005

یک روش استخراج گراف برای تشخیص نرم افزارهای مخرب ناشناخته

A graph mining approach for detecting unknown malwares

منبع : Journal of Visual Languages & Computing،Volume 23, Issue 3, June 2012, Pages 154–۱۶۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35002

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

منبع : - تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34013

مفهوم سازمانی توسعه منابع انسانی نگاه پژوهشگران مدیریت منابع انسانی نسبت به HRD چگونه است؟

An Organizational Concept of Human Resource Development – How Human Resource Management Scholars View ‘HRD’

منبع : Article provided by Far East Research Centre in its journal Far East Journal of Psychology and Business.Volume (Year): 8 No 3 Paper 5 September (2012)،Issue (Month): 5 (September)،Pages: 50-60 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34002

گرایشات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33006

بازاریابی ، روابط عمومی و تاثیر وب ۲ بر تغییر روابط آنها ارزیابی کیفی از مشاوره های انجام شده ی PR در اسپانیا

Marketing, public relations, and how Web ۲٫۰ is changing their relationship: A qualitative assessment of PR consultancies operating in Spain

منبع : Public Relations Review ۳۸ (۲۰۱۲) ۸۳۱– ۸۳۷ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33005

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33001

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

A more efficient production using quality tools and human resources management

منبع : Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32018

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

Human resource outsourcing:Market and operating performance effects of Administrative HR functions

منبع : Journal of Business Research xxx (2012) xxx–xxx تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32017

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

منبع : Journal of Family Business Strategy 3 (2012) 3–۱۱ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32014

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences ۵۷ ( ۲۰۱۲ ) ۲۹۰ – ۲۹۸ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32013

استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای Apple و Microsoft

Technology strategies and standard competition—Comparative innovation casesof Apple and Microsoft

منبع : Journal of High Technology Management Research 23 (2012) 90–۱۰۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32012

استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion :Amulti-stageperspective

منبع : Decision Support Systems 52(2012)474–۴۸۵ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 37 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32010

امنیت برای دولت الکترونیکی

SECURITY FOR E-GOVERNANCE

منبع : Journal of Information and Operations Management,ISSN: 0976–۷۷۵۴ & E-ISSN: 0976–۷۷۶۲ , Volume 3, Issue 1, 2012, pp-254-257 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32007

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

منبع : - تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32004

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM)و عملکرد سازمانی : مفاهیم ، موضوعات و چارچوب

Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework

منبع : Published in: Management decision : MD.- Bradford : Emerald, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 4119460. – Vol. 50.2012, 4, p. 651-667 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32016

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32002

ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

منبع : Article provided by Elsevier in its journal Journal of Business Research.Volume 65, Issue 12, December 2012, Pages 1790–۱۷۹۹ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 3001

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA J. Engineering Sci. Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه