دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43002

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition

منبع : Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41015

مطالعه ­ای درباره ­ی ایجاد انبار داده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان

A study on building data warehouse of hospital information

منبع : Chin Med J 2011;124(15):2372-2377 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41013

راهبردهای جلوگیری از اسکار؛آنچه می توان از پوست جنین آموخت

Strategies for prevention of scars: what can we learn from fetal skin

منبع : Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):85-93. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04678.x. Epub 2010 Oct 6. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41012

ویتیلیگو : بررسی جامع

Vitiligo: A comprehensive overview

منبع : J Am Acad Dermatol. ۲۰۱۱ Sep;65(3):473-91. doi: 10.1016/j.jaad.2010.11.061. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 48 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41001

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal

منبع : AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011) تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39020

SEWOS : به کارگیری مفهوم در سیستم عامل وب

SEWOS Bringing Semantics into Web operating System

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 3, No. 1, May 2011 ISSN (Online): 1694-0814 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37007

بهبود کارکرد هوش تجاری از طریق استدلال مبتنی بر موارد

IMPROVING PERFORMANCE OF BUSINESS INTELLIGENCE THROUGH CASE BASED REASONING

منبع : International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) Volume 3 ISSN: 0975-5462,Page 2880-2886, April 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36011

چـرخه زنـدگی توسعـــه نرم افزار ایمن

Secure Software Development Life cycles

منبع : Dave Feltz 30 Aprill 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34004

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون

Technical efficiency estimation with multiple inputs and multiple outputs using regression analysis

منبع : European Journal of Operational Research 208 (2011) 153–۱۶۰- Contents lists available at ScienceDirect European Journal of Operational Research -journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33003

هوش بازار و موفقیت توسعه محصولات جدید: مطالعه‌ای بر شرکت‌های فناوری محور فنلاند

Market intelligence and NPD success: a study of technology intensive companies in Finland

منبع : ISSN: 0263-4503،Incorporates: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science،Subject Area: Marketing،Content: Latest Issue | icon: RSS Latest Issue RSS | Previous Issues تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32015

آموزش صنعتی : یک ارزیابی بر اثربخشی فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

Industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

منبع : Universiti Kebangsaan Malaysia Teaching and Learning Congress 2011, Volume I, December 17 – ۲۰ ۲۰۱۱, Pulau Pinang MALAYSIA تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28020

وقایع سیاست بدنی، مطالعه ای به شیوه نانسی در مورد رقص آرایی و مقاومت بدنی پناهجویان (۲۰۱۱)

Events of the Body Politic: A Nancian Reading of Asylum-seekers’ Bodily Choreographies and Resistance

منبع : Publication Date: 2011،Publication Name: Body & Society تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28008

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal

منبع : AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011) تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28005

به سمت هدف استراتژیک : دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول

Towards-Strategic-Intent-Perceptions-of-disability-service

منبع : International Journal of Hospitality Management 30 (2011) 468–۴۷۶ ,Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26033

یک رویکرد مدرن برای مسیر یابی در شبکه های ادهاک با کمترین مصرف انرژی و بیشترین قابلیت اطمینان

A Modern Approach For Routing In Mobile Ad Hoc Networks By Minimum Energy Consumption and Maximum Reliability

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 707-717, 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 24 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26023

امنیت شبکه بیسیم مش رویکردی برای مدیریت مهندسی ترافیک

Wireless mesh network security: A traffic engineering management approach

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 2, March 2011, Pages 478–۴۹۱،Efficient and Robust Security and Services of Wireless Mesh Networks تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 31 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26021

قرنطینه سازی سریع کرم‌های پیش گستر یا پیش فعال در شبکه‌های بدون ساختار P2P

Fast quarantining of proactive worms in unstructured P2P networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 5, September 2011, Pages 1648–۱۶۵۹،Dependable Multimedia Communications: Systems, Services, and Applications تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 43 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26018

مدل سازی و تحلیل گسترش کرم های اینترنتی

Modeling and analysis of Internet worm propagation

منبع : The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications،Volume 17, Issue 4, August 2010, Pages 63–۶ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26017

چارچوب خط مشی یا روش امنیتی سطح گره جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

A novel node level security policy framework for wireless sensor networks

منبع : Journal of Network and Computer Applications،Volume 34, Issue 1, January 2011, Pages 418–۴۲۸ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 45 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24037

استفاده از سیستم خبره جهت بهبودی میزان رضایت مشتریان

THE EXPERT SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION

منبع : Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ), Vol.2, No.6, November 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 بعدی آخرین صفحه