دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 40001

عوامل خطرزا در لکنت زبان: تجزیه و تحلیل ثانویه از پایگاه داده ی بزرگ

RISK FACTORS FOR STUTTERING: A SECONDARY ANALYSIS OF A LARGE DATA BASE

منبع : Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. ۲۰۱۰ Jun;260(4):279-86. doi: 10.1007/s00406-009-0075-4. Epub 2009 Oct 15. تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39019

انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید

Porting mobile web application engine to the Android platform

منبع : ۲۰۱۰ ۱۰th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010) تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37009

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37003

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

منبع : Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 25
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35001

تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی

The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital:An industry-level analysis

منبع : Contents lists available atScienceDirect،Journal of Business Venturing،Volume 25, Issue 4, July 2010, Pages 376–۳۸۸ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 40 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34014

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION

منبع : Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33007

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32001

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28027

رمزگشایی بیش فعالی سیاست خارجی ترکیه

Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity

منبع : Volume 33, Issue 4, 2010،pages 75-86،Publishing models and article dates explained،Published online: 22 Sep 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28026

روابط ایران و آمریکا از منظر برسازی

Constructivism & US-Iran Relations

منبع : - تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28019

یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی

A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversit

منبع : Contents lists available atScienceDirect،Journal of Theoretical Biology،journal homepage:www.elsevier.com/locate/yjtbi تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 36 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28010

مدوسای خندان :روشنفکران فمینیستی درهزاره

Laughing Medusa: Feminist Intellectuals at the Millennium

منبع : DOI:10.1080/09574040050051488،pages 131-138،Publishing models and article dates explained،Published online: 05 Nov 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28009

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28006

مدیریت گردشگری

Tourism Management

منبع : Tourism Management 31 (2010) 816–۸۲۶, Contents lists available at ScienceDirect, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28001

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

Are human resource practices linked to employee misconduct A rational choice perspective

منبع : www.elsevier.com/locate/humres تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26048

اسرار نفوذ به شبکه: تاریخچه، تأثیرات و اقدامات متقابل

PHISHING SECRETS: HISTORY, EFFECTS, AND COUNTERMEASURES

منبع : International Journal of Network Security, Vol.11, No.3, PP.163–۱۷۱, Nov. 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 28 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26047

روند امنیتی در ساختار شبکه های آینده

Security Shift in Future Network Architectures

منبع : RTO-MP-IST-091 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26046

حمله تعویض پورت در شبکه های ادهاک

Port Change Attack In Wireless Ad HOC Networks

منبع : IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.10 No.8, August 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26035

مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر

Modeling the propagation of Peer-to-Peer worms

منبع : Future Generation Computer Systems 26 (2010)1433-1443, Journal Homepage: www.elsevier .com/locate/fgcs تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 38 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26032

یک پروتکل مسیریابی انرژی آگاه برای شبکه های ادهاک

A Routing Protocol Based on Energy Aware in Ad Hoc Networks

منبع : Information Technology Journal, Volume 9, Issue 4, page 797-803, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه