دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41007

درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها

Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins

منبع : International Journal of Dermatology ۲۰۰۶, ۴۵, ۶۳–۶۵ تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39013

MoSCoE: چارچوبی برای مدل سازی ترکیب و اجرای سرویس وب

MoSCoE: A Framework for Modeling Web Service Composition and Execution

منبع : IN IEEE 22ND INTL. CONFERENCE ON DATA ENGINEERING PH.D. WORKSHOP,2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39002

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

منبع : Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34001

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

منبع : The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27006

ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method

منبع : Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 01/2006;Source: DOAJ تاریخ انتشار : 2006
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26041

QoS و پروتکل مسیریابی انرژی آگاه (EAR) در زمان ترافیک در شبکه های حسگر بی سیم

QoS and energy aware routing for real-time traffic in wireless sensor networks

منبع : A. Mahapatra et al. / Computer Communications 29 (2006) 437–۴۴۵٫ Computer Communications 29 (2006) 437–۴۴۵ تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26039

رویکرد بالقوه انتشار کرم های اینترنتی مبتنی بر شبکه های نظیر به نظیر

A Potential Approach of Internet Worm Propagation Based on P2P

منبع : Wuhan University Journal of Natural Sciences, Vol. 11 No.6, Article ID:1007-1202(2006)06-1711-04 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 17003

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 Volume 4, Number 10 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13019

رویکرد بالقوه انتشار کرم های اینترنتی مبتنی بر شبکه های نظیر به نظیر

A Potential Approach of Internet Worm Propagation Based on P2P

منبع : Wuhan University Journal of Natural Sciences تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله