دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41009

میکروسکوپ فلورسانت

Fluorescence microscopy

منبع : PUBLISHED ONLINE 18 NOVEMBER 2005; DOI:10.1038/NMETH817 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 35 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40002

نگهداری و تحلیل TIN های انبوه در یک DBMS

Storage and analysis of massive TINs in a DBMS

منبع : Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39017

وفق دادن: به سوی سرویس های وب خودکار

Adapt:Towards Autonomic Web Services

منبع : Distributed Systems Online, 2005 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39011

ابزارهای برای سرویس‌های ترکیبی وب: یک بررسی گویا

Tools for Composite Web Services: A Short Overview

منبع : ACM SIGMOD, Volume 34 Issue 2, June 2005, Pages 86 – 95 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39010

در مورد کشف و ساخت وب سرویس های خودکار در زمینه معنایی ، پیغامی و جریان پردازش داخلی

Towards AutomaticWeb Service Discovery and Composition in a Context with Semantics, Messages, and Internal Process Flow

منبع : Proc.\ of the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (SWSF~2005) تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39006

وب سرویسهای مرکب وابسته به کامپوننت ها با قابلیت ارتقا آنلاین

Dependable Composite Web Services with Components Upgraded Online

منبع : Architecting Dependable Systems III.Pages pp 92-121, Copyright 2005. DOI 10.1007/11556169_5. Print ISBN 978-3-540-28968-5. Online ISBN 978-3-540-31648-0 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 39 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32011

بانکداری الکترونیک در مالزی: فرصت ها و چالش ها

E-Banking in Malaysia: Opportunity and Challenges

منبع : Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27007

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma

منبع : J Cosmet Dermatol. ۲۰۰۵ Dec;4(4):272-6.s تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26029

بحث مختصری درمورد حملات DOS

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

منبع : - تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 5 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13023

نگاهی ابتدائی به کرم های نظیر به نظیر تهدیدات و دفاعیات

A First Look at Peer-to-Peer Worms-Threats and defenses

منبع : In International Symposium on Peerto-peer Systems (IPTPS)-17 – 0 self تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13020

مدلسازی انتشار ویروس در شبکه های نظیر به نظیر

Modeling Virus Propagation in Peer-to-Peer Networks

منبع : 2005 Fifth International Conference تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله